Thầy Thạch Minh (Shi Ming) - 石明 太極拳1 Tai Chi Master Shi Ming

Thầy Thạch Minh (Shi Ming) - 石明 太極拳1 Tai Chi Master Shi Ming

Bài mới

BÀI VIẾT NHIỀU NGƯỜI XEM

Bài viết khác

Hình ảnh luyện tập thái cực quyền những năm 1950 tại Bắc Kinh

Hình ảnh luyện tập thái cực quyền những năm 1950 tại Bắc Kinh

21-05-2023, 1:49 am

Hình ảnh tập luyện của một số sư phụ Thái cực quyền nổi tiếng vào những năm 1950 ở Bắc Kinh như: Chen Zhaogui (Trần Chiếu Khuê 1928-1981), Li Bingqi, Sun Jianyun (Tôn Kiếm Vân 1914-2003), Yang Yuting (Dương Vũ Đình 1887-1982), Wang Yongquan (Uông Vĩnh Tuyền 1903-1987), Li Yaochen.

Phỏng vấn Thầy Tiêu Duy Giai - truyền nhân Thái cực quyền (Sub Viet)

Phỏng vấn Thầy Tiêu Duy Giai - truyền nhân Thái cực quyền (Sub Viet)

26-05-2023, 11:33 pm

Thầy Tiêu Duy Giai nói về Lăng Không Kình