Bài viết

Video | Trang 2

Danh mục video

Tư liệu các vị tiền bối Hoạt động của CLB
Hình ảnh luyện tập thái cực quyền những năm 1950 tại Bắc Kinh

Hình ảnh luyện tập thái cực quyền những năm 1950 tại Bắc Kinh

21-05-2023, 1:49 am

Hình ảnh tập luyện của một số sư phụ Thái cực quyền nổi tiếng vào những năm 1950 ở Bắc Kinh như: Chen Zhaogui (Trần Chiếu Khuê 1928-1981), Li Bingqi, Sun Jianyun (Tôn Kiếm Vân 1914-2003), Yang Yuting (Dương Vũ Đình 1887-1982), Wang Yongquan (Uông Vĩnh Tuyền 1903-1987), Li Yaochen.

Xem trang: 1 2