Diễn đàn TCQ Dương thị Uông mạch Hà Nội - mùa dịch năm 2021

Diễn đàn TCQ Dương thị Uông mạch Hà Nội - mùa dịch năm 2021

Bài mới

BÀI VIẾT NHIỀU NGƯỜI XEM

Bài viết khác

Tập Thái cực quyền giúp CẢI THIỆN SỨC KHỎE thể chất và tinh thần?

Tập Thái cực quyền giúp CẢI THIỆN SỨC KHỎE thể chất và tinh thần?

30-10-2023, 10:15 am

Theo nguyên lý của Trung y, coi sức khoẻ bên trong là chủ yếu, sức khoẻ bên ngoài "dựa vào" vào sức khoẻ bên trong. Khác với các môn thể dục, thể thao chỉ tập các thứ bên ngoài gây ra tình trạng năng lượng của cơ thể bị xé ra.

Chuyến du học TCQ tại Bắc Kinh năm 2019

Chuyến du học TCQ tại Bắc Kinh năm 2019

28-08-2023, 2:29 pm

Nếu ta luyện Thái cực quyền chỉ dừng lại ở võ thuật thì con đường đi rất ngắn, nhưng nếu chúng ta nghiên cứu Thái cực quyền như là triết học thì con đường đó mở ra rất rộng.

Quá trình huấn luyện “Thái Cực” là đặc thù

Quá trình huấn luyện “Thái Cực” là đặc thù

11-09-2023, 2:52 pm

làm sao hóa giải cho khéo léo, hóa giải mà đối phương không hề nhận ra, hóa giải để đối phương thoải mái thuận theo, hóa giải mà sự cân bằng của đối phương hoàn toàn do chính mình rất nhẹ nhàng khống chế và nắm chắc, chính điểm này quyết định nhu thủ (tay mềm mại) trong luyện tập cơ bản công.

Làm sao để giữ được GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG của TCQ trong cuộc sống ngày nay ?

Làm sao để giữ được GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG của TCQ trong cuộc sống ngày nay ?

11-09-2023, 2:53 pm

“luyện thái cực quyền 10 năm không ra khỏi cửa"

Tại sao TRẠM TRANG lại cần thiết đến như vậy? - Thầy Thạch Minh

Tại sao TRẠM TRANG lại cần thiết đến như vậy? - Thầy Thạch Minh

11-09-2023, 2:55 pm

Trạm trang là căn bản nhất nhưng cũng là quan trọng nhất.

Tập NỘI CÔNG trong thái cực quyền truyền thống

Tập NỘI CÔNG trong thái cực quyền truyền thống

11-09-2023, 2:58 pm

Nói đến nội công có nghĩa là tổng hoà hoạt động của các cơ quan nội tạng, khí (bao gồm cả hơi thở) và huyết.

CHU XUÂN HUYÊN TIÊN SINH KỂ CHUYỆN THÁI CỰC QUYỀN

CHU XUÂN HUYÊN TIÊN SINH KỂ CHUYỆN THÁI CỰC QUYỀN

19-10-2023, 8:18 am

Tuyệt đối không được nói tôi đẩy được người hay người đẩy được tôi, mà vừa lòng đắc ý. Thế thì thành Thái cực đáy rồi.

THÁI CỰC VÀ THÁI CỰC QUYỀN có liên hệ tới mọi lĩnh vực đời sống con người - phần 2

THÁI CỰC VÀ THÁI CỰC QUYỀN có liên hệ tới mọi lĩnh vực đời sống con người - phần 2

19-10-2023, 8:21 am

Động và Tĩnh, trong tư duy nhị nguyên thì Động là Động, Tĩnh là Tĩnh, chúng không thể cùng tồn tại. Dường như hoặc là Động, hoặc là Tĩnh, kỳ thực Động của chúng ta không rời Tĩnh.

HOÁ GIẢI ĐỐI KHÁNG - cốt lõi của kỹ năng cơ bản thái cực quyền

HOÁ GIẢI ĐỐI KHÁNG - cốt lõi của kỹ năng cơ bản thái cực quyền

19-10-2023, 8:23 am

Giai đoạn huấn luyện này không phải là thủ đoạn đối kháng và năng lực đối kháng, mà là thứ trí tuệ và công phu đặc biệt thông quá hóa giải đối kháng để giành thắng lợi.

Thầy Uông Vĩnh Tuyền giảng về LỎNG, VỮNG, CHẬM, ĐỀU, TÁN

Thầy Uông Vĩnh Tuyền giảng về LỎNG, VỮNG, CHẬM, ĐỀU, TÁN

23-08-2023, 10:05 am

Thầy Uông Vĩnh Tuyền nói về điểm đặc biệt của Dương thị Thái cực quyền chính là tự nhiên, dịu êm, toát lên vẻ đẹp của động tác, do vậy khi tập luyện cảm thấy dễ chịu.