Tại sao TRẠM TRANG lại cần thiết đến như vậy? - Thầy Thạch Minh

Tại sao TRẠM TRANG lại cần thiết đến như vậy? - Thầy Thạch Minh

Bài mới

BÀI VIẾT NHIỀU NGƯỜI XEM

Bài viết khác

Tập NỘI CÔNG trong thái cực quyền truyền thống

Tập NỘI CÔNG trong thái cực quyền truyền thống

22-12-2023, 2:53 pm

Nói đến nội công có nghĩa là tổng hoà hoạt động của các cơ quan nội tạng, khí (bao gồm cả hơi thở) và huyết.

CHU XUÂN HUYÊN TIÊN SINH KỂ CHUYỆN THÁI CỰC QUYỀN

CHU XUÂN HUYÊN TIÊN SINH KỂ CHUYỆN THÁI CỰC QUYỀN

19-10-2023, 8:18 am

Tuyệt đối không được nói tôi đẩy được người hay người đẩy được tôi, mà vừa lòng đắc ý. Thế thì thành Thái cực đáy rồi.

THÁI CỰC VÀ THÁI CỰC QUYỀN có liên hệ tới mọi lĩnh vực đời sống con người - phần 2

THÁI CỰC VÀ THÁI CỰC QUYỀN có liên hệ tới mọi lĩnh vực đời sống con người - phần 2

19-10-2023, 8:21 am

Động và Tĩnh, trong tư duy nhị nguyên thì Động là Động, Tĩnh là Tĩnh, chúng không thể cùng tồn tại. Dường như hoặc là Động, hoặc là Tĩnh, kỳ thực Động của chúng ta không rời Tĩnh.

HOÁ GIẢI ĐỐI KHÁNG - cốt lõi của kỹ năng cơ bản thái cực quyền

HOÁ GIẢI ĐỐI KHÁNG - cốt lõi của kỹ năng cơ bản thái cực quyền

19-10-2023, 8:23 am

Giai đoạn huấn luyện này không phải là thủ đoạn đối kháng và năng lực đối kháng, mà là thứ trí tuệ và công phu đặc biệt thông quá hóa giải đối kháng để giành thắng lợi.

Thầy Uông Vĩnh Tuyền giảng về LỎNG, VỮNG, CHẬM, ĐỀU, TÁN

Thầy Uông Vĩnh Tuyền giảng về LỎNG, VỮNG, CHẬM, ĐỀU, TÁN

23-08-2023, 10:05 am

Thầy Uông Vĩnh Tuyền nói về điểm đặc biệt của Dương thị Thái cực quyền chính là tự nhiên, dịu êm, toát lên vẻ đẹp của động tác, do vậy khi tập luyện cảm thấy dễ chịu.

BÀN VỀ NGHỊCH LÝ TRONG THÁI CỰC QUYỀN

BÀN VỀ NGHỊCH LÝ TRONG THÁI CỰC QUYỀN

19-10-2023, 8:25 am

người A nói người B nói dối. Người B nói người A là nói thật. Trong trường hợp này nếu công nhận B nói dối thì nghĩa là khẳng định người A nói dối. Nếu khẳng định người A nói thật thì B nói thật…

VƯƠNG HƯƠNG TRAI BÀN VỀ TRẠM TRANG

VƯƠNG HƯƠNG TRAI BÀN VỀ TRẠM TRANG

25-08-2023, 4:58 pm

Do đó chúng ta cần hiểu rằng khi luyện Quyền, vận động lớn không tốt bằng vận động nhỏ, vận động nhỏ không tốt bằng không vận động gì. Không vận động hướng ra bên ngoài, đó mới là vận động thực sự.

CHÂN TRUYỀN LÀ LUYỆN TỪ TRANG

CHÂN TRUYỀN LÀ LUYỆN TỪ TRANG

19-10-2023, 8:26 am

Luyện công phu là gì? Là Trạm Trang (đứng trang hay đứng như cọc). Không luyện trang công 3 năm thì cơ bản thầy vẫn chưa dạy gì, vì có dạy cũng vô ích.

BÍ QUYẾT LUYỆN THÁI CỰC QUYỀN CỦA VÕ SƯ ĐỔNG ANH KIỆT

BÍ QUYẾT LUYỆN THÁI CỰC QUYỀN CỦA VÕ SƯ ĐỔNG ANH KIỆT

19-10-2023, 8:28 am

Bạn có thể luyện Thái Cực Quyền trong mọi tư thế: đi, đứng, ngồi và nằm. Phương pháp là dùng ý để dẫn “khí” và kiếm tìm cảm giác.

Chủ nhiệm CLB TCQ Dương thị Uông mạch Hà Nội chia sẻ về học và tập Thái cực quyền

Chủ nhiệm CLB TCQ Dương thị Uông mạch Hà Nội chia sẻ về học và tập Thái cực quyền

24-10-2023, 11:21 am

Thầy tôi từng nói, luyện thái cực quyền là tập những thứ không nhìn thấy, những thứ có thể thấy đều là không thật,