Chuyến du học TCQ tại Bắc Kinh năm 2019

Chuyến du học TCQ tại Bắc Kinh năm 2019

Bài mới

BÀI VIẾT NHIỀU NGƯỜI XEM

Bài viết khác

Quá trình huấn luyện “Thái Cực” là đặc thù

Quá trình huấn luyện “Thái Cực” là đặc thù

11-09-2023, 2:52 pm

làm sao hóa giải cho khéo léo, hóa giải mà đối phương không hề nhận ra, hóa giải để đối phương thoải mái thuận theo, hóa giải mà sự cân bằng của đối phương hoàn toàn do chính mình rất nhẹ nhàng khống chế và nắm chắc, chính điểm này quyết định nhu thủ (tay mềm mại) trong luyện tập cơ bản công.

Làm sao để giữ được GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG của TCQ trong cuộc sống ngày nay ?

Làm sao để giữ được GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG của TCQ trong cuộc sống ngày nay ?

11-09-2023, 2:53 pm

“luyện thái cực quyền 10 năm không ra khỏi cửa"

Tại sao TRẠM TRANG lại cần thiết đến như vậy? - Thầy Thạch Minh

Tại sao TRẠM TRANG lại cần thiết đến như vậy? - Thầy Thạch Minh

11-09-2023, 2:55 pm

Trạm trang là căn bản nhất nhưng cũng là quan trọng nhất.

Tập NỘI CÔNG trong thái cực quyền truyền thống

Tập NỘI CÔNG trong thái cực quyền truyền thống

11-09-2023, 2:58 pm

Nói đến nội công có nghĩa là tổng hoà hoạt động của các cơ quan nội tạng, khí (bao gồm cả hơi thở) và huyết.

CHU XUÂN HUYÊN TIÊN SINH KỂ CHUYỆN THÁI CỰC QUYỀN

CHU XUÂN HUYÊN TIÊN SINH KỂ CHUYỆN THÁI CỰC QUYỀN

19-10-2023, 8:18 am

Tuyệt đối không được nói tôi đẩy được người hay người đẩy được tôi, mà vừa lòng đắc ý. Thế thì thành Thái cực đáy rồi.

THÁI CỰC VÀ THÁI CỰC QUYỀN có liên hệ tới mọi lĩnh vực đời sống con người - phần 2

THÁI CỰC VÀ THÁI CỰC QUYỀN có liên hệ tới mọi lĩnh vực đời sống con người - phần 2

19-10-2023, 8:21 am

Động và Tĩnh, trong tư duy nhị nguyên thì Động là Động, Tĩnh là Tĩnh, chúng không thể cùng tồn tại. Dường như hoặc là Động, hoặc là Tĩnh, kỳ thực Động của chúng ta không rời Tĩnh.

HOÁ GIẢI ĐỐI KHÁNG - cốt lõi của kỹ năng cơ bản thái cực quyền

HOÁ GIẢI ĐỐI KHÁNG - cốt lõi của kỹ năng cơ bản thái cực quyền

19-10-2023, 8:23 am

Giai đoạn huấn luyện này không phải là thủ đoạn đối kháng và năng lực đối kháng, mà là thứ trí tuệ và công phu đặc biệt thông quá hóa giải đối kháng để giành thắng lợi.

Thầy Uông Vĩnh Tuyền giảng về LỎNG, VỮNG, CHẬM, ĐỀU, TÁN

Thầy Uông Vĩnh Tuyền giảng về LỎNG, VỮNG, CHẬM, ĐỀU, TÁN

23-08-2023, 10:05 am

Thầy Uông Vĩnh Tuyền nói về điểm đặc biệt của Dương thị Thái cực quyền chính là tự nhiên, dịu êm, toát lên vẻ đẹp của động tác, do vậy khi tập luyện cảm thấy dễ chịu.

BÀN VỀ NGHỊCH LÝ TRONG THÁI CỰC QUYỀN

BÀN VỀ NGHỊCH LÝ TRONG THÁI CỰC QUYỀN

19-10-2023, 8:25 am

người A nói người B nói dối. Người B nói người A là nói thật. Trong trường hợp này nếu công nhận B nói dối thì nghĩa là khẳng định người A nói dối. Nếu khẳng định người A nói thật thì B nói thật…

VƯƠNG HƯƠNG TRAI BÀN VỀ TRẠM TRANG

VƯƠNG HƯƠNG TRAI BÀN VỀ TRẠM TRANG

25-08-2023, 4:58 pm

Do đó chúng ta cần hiểu rằng khi luyện Quyền, vận động lớn không tốt bằng vận động nhỏ, vận động nhỏ không tốt bằng không vận động gì. Không vận động hướng ra bên ngoài, đó mới là vận động thực sự.