UÔNG VĨNH TUYỀN truyền nhân Dương thức Thái cực quyền

UÔNG VĨNH TUYỀN truyền nhân Dương thức Thái cực quyền

Bài mới

BÀI VIẾT NHIỀU NGƯỜI XEM

Bài viết khác

Có thể luyện thái cực quyền song song cùng các môn tập khác không ?

Có thể luyện thái cực quyền song song cùng các môn tập khác không ?

04-07-2023, 9:55 am

Với thái cực quyền, khi luyện thì lấy bản thân mình làm đối tượng, toàn bộ tinh thần tập trung, thư giãn hướng vào trong, về điểm này khá giống với thiền động.

 THÁI CỰC QUYỀN SỬ LƯỢC

THÁI CỰC QUYỀN SỬ LƯỢC

30-06-2023, 7:38 pm

Từ trước đến nay, phần lớn người ta đã hiểu lệch lạc về những truyền thuyết vô căn cứ của lịch sử Thái cực quyền.

THÁI CỰC QUYỀN LUẬN - VƯƠNG TÔNG NHẠC (Bản Hán Việt)

THÁI CỰC QUYỀN LUẬN - VƯƠNG TÔNG NHẠC (Bản Hán Việt)

16-05-2023, 4:10 pm

Thái cực quyền luận của Vương Tông Nhạc được coi là lý luận kinh điển Thái cực quyền

Lý luận tu luyện nội đan của tổ sư Trương Tam Phong - phần 2: Trúc cơ bồi nguyên

Lý luận tu luyện nội đan của tổ sư Trương Tam Phong - phần 2: Trúc cơ bồi nguyên

11-12-2023, 4:21 pm

Tư tưởng trúc cơ bồi nguyên của Trương Tam Phong chủ yếu bao gồm nội dung trên ba phương diện: 1. Bổ khuy ; 2. Luân lý đời sống ; 3. Luyện kỉ

Lý luận tu luyện nội đan của tổ sư Trương Tam Phong - phần 1: Tính mệnh song tu

Lý luận tu luyện nội đan của tổ sư Trương Tam Phong - phần 1: Tính mệnh song tu

11-12-2023, 4:17 pm

Lý luận tu luyện nội đan của Trương Tam Phong có thể khái quát trên hai phương diện: Tính mệnh song tu và Trúc cơ bồi nguyên

THẦY CHU XUÂN HUYÊN

THẦY CHU XUÂN HUYÊN

03-10-2023, 11:05 am

Chu Xuân Huyên là con của Chu Khôi Nguyên - Chu Hoài Nguyên (đại đệ tử của Tôn sư Uông Vĩnh Tuyền). Xuân Huyên vốn mang trong mình tuyệt kĩ Thái Cực Quyền, cư xử khiêm nhã, thuận hòa, lúc thuyết quyền ông có thể bộc bạch tất cả.

THẦY TIÊU DUY GIAI

THẦY TIÊU DUY GIAI

20-06-2023, 5:29 pm

Đến tháng 4 năm 2011 khi bước sang tuổi 70, thầy mới chính thức thu nhận đồ đệ cũng là chính thức xác nhận trách nhiệm truyền bá Thái cực quyền Dương thị Uông mạch. Một trong những đồ đệ đầu tiên mà thầy thu nhận có thầy Nguyễn Đình Khuê của Việt Nam.

THẦY THẠCH MINH

THẦY THẠCH MINH

03-10-2023, 11:01 am

Từ vô hình đến hữu hình, hướng đi một cách tự nhiên, mới là chân lí của Thái Cực Quyền. Chính vì thế, ông luôn ước mơ, muốn đặt tên cho kỹ thuật Thái Cực Quyền mà mình truyền thụ là “Như Ý Thái Cực Quyền”.

THẦY CHU KHÔI NGUYÊN (CHU HOÀI NGUYÊN)

THẦY CHU KHÔI NGUYÊN (CHU HOÀI NGUYÊN)

14-09-2023, 8:58 am

Thầy Chu Khôi Nguyên trong hơn 60 năm, suốt đời tâm huyết luyện tập và nỗ lực đào tạo truyền nhân cho Uông mạch, có ảnh hưởng rất rộng. Thầy suốt đời không khoa trương yên lặng luyện quyền, tiềm tâm nghiên cứu﹐chuyên tâm đào tạo môn đồ, gìn giữ, kế thừa và truyền bá Dương thức Uông mạch thái cực quyền.

THẦY UÔNG VĨNH TUYỀN

THẦY UÔNG VĨNH TUYỀN

21-08-2023, 9:07 am

Quyền giá Uông Công luyện tập có đặc điểm: thỏa mái, khai triển, mĩ quan, phóng khoáng; đẩy tay phát lực là kế thừa thế quyền của Dương Thiếu Hầu, phát huy đầy đủ nguyên lý “trong động cầu tĩnh, lấy tĩnh chế động”, đặc biệt thể hiện được nội hàm ban đầu của Thái Cực Quyền Dương Gia Môn: cương nhu kết hợp, lấy nhu khắc cương, khiến công phu với lực đàn hồi nhất loạt đạt được cảnh giới thần kì.