Bài viết

Bài viết | Trang 5

Danh mục bài viết

Bài viết Thái cực quyền luận Nguồn gốc- lịch sử Các vị tiền bối CÁC VỊ TIỀN BỐI: THẦY TIÊU DUY GIAI Tài liệu tham khảo TÀI LIỆU THAM KHẢO: TRẠM TRANG Diễn đàn của CLB
THẦY CHU KHÔI NGUYÊN (CHU HOÀI NGUYÊN)

THẦY CHU KHÔI NGUYÊN (CHU HOÀI NGUYÊN)

14-09-2023, 8:58 am

Thầy Chu Khôi Nguyên trong hơn 60 năm, suốt đời tâm huyết luyện tập và nỗ lực đào tạo truyền nhân cho Uông mạch, có ảnh hưởng rất rộng. Thầy suốt đời không khoa trương yên lặng luyện quyền, tiềm tâm nghiên cứu﹐chuyên tâm đào tạo môn đồ, gìn giữ, kế thừa và truyền bá Dương thức Uông mạch thái cực quyền.

THẦY UÔNG VĨNH TUYỀN

THẦY UÔNG VĨNH TUYỀN

21-08-2023, 9:07 am

Quyền giá Uông Công luyện tập có đặc điểm: thỏa mái, khai triển, mĩ quan, phóng khoáng; đẩy tay phát lực là kế thừa thế quyền của Dương Thiếu Hầu, phát huy đầy đủ nguyên lý “trong động cầu tĩnh, lấy tĩnh chế động”, đặc biệt thể hiện được nội hàm ban đầu của Thái Cực Quyền Dương Gia Môn: cương nhu kết hợp, lấy nhu khắc cương, khiến công phu với lực đàn hồi nhất loạt đạt được cảnh giới thần kì.

NGUỒN GỐC DƯƠNG THỨC THÁI CỰC QUYỀN

NGUỒN GỐC DƯƠNG THỨC THÁI CỰC QUYỀN

18-09-2023, 9:44 am

Dương thức Thái cực quyền có thể chia làm ba loại chính: Đại giá, Trung giá và Tiểu giá. Và tấn pháp cũng chia làm 3 mức độ: cao, trung, thấp.

THÁI CỰC QUYỀN LÀ NẤC THANG NGỘ ĐẠO

THÁI CỰC QUYỀN LÀ NẤC THANG NGỘ ĐẠO

15-09-2023, 11:41 am

Thông qua Trạm trang, vứt bỏ đi bản năng hậu thiên, vứt đi hết sạch, trong không sinh có, rồi “điều kỳ diệu” tái sinh, chính là tiên thiên.

Xem trang: 1 2 3 4 5