Bài viết

Bài viết | Trang 2

Danh mục bài viết

Bài viết Thái cực quyền luận Nguồn gốc- lịch sử Các vị tiền bối CÁC VỊ TIỀN BỐI: THẦY TIÊU DUY GIAI Tài liệu tham khảo TÀI LIỆU THAM KHẢO: TRẠM TRANG Diễn đàn của CLB
Vững chắc, linh hoạt - đặc điểm vận động Thái cực quyền (diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

Vững chắc, linh hoạt - đặc điểm vận động Thái cực quyền (diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

14-09-2023, 8:36 am

Khi bạn phân biệt được những mặt đối lập (âm - dương) trong cơ thể, trong cử động của thân, tay, chân hay nói rõ ràng hơn đó là ý - khí, hư - thực, cứng - mềm, trong - ngoài, trên - dưới… thì bạn sẽ hiểu làm thế nào có thể vừa vững vừa linh, vừa nặng vừa nhẹ, vừa có vừa không.

Hiểu về Đau mỏi trong tập THÁI CỰC QUYỀN (diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

Hiểu về Đau mỏi trong tập THÁI CỰC QUYỀN (diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

02-10-2023, 8:50 am

Mọi đau mỏi muốn giải quyết được triệt để nhất định phải tìm ra nguyên nhân bằng không kiểu đau đó sẽ lặp đi lặp lại làm ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày, mọi cử động sẽ không thoải mái tự nhiên được.

Sự khác biệt cơ bản giữa dự bị công và cơ bản công là gì? (diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

Sự khác biệt cơ bản giữa dự bị công và cơ bản công là gì? (diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

14-09-2023, 8:45 am

Dự bị công chú trọng đại thể, cơ bản công chú trọng kết nối và giải quyết mọi thứ chi tiết trong cơ thể, dự bị công đem đến sức khoẻ, cơ bản công đem đến sức mạnh đáp ứng vận động trong hoàn cảnh võ thuật nói chung.

Tập Ý trong Thái cực quyền như thế nào là phù hợp? (diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

Tập Ý trong Thái cực quyền như thế nào là phù hợp? (diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

14-09-2023, 8:50 am

Thái cực quyền dùng Ý luyện Ý, luyện Ý để bỏ Ý đấy là mục tiêu mà người tập Thái cực quyền truyền thống hướng đến, chính là không can thiệp vào các hoạt động bản năng của cơ thể.

KHÍ trong Thái cực quyền có phải là hơi thở mà chúng ta vẫn thở không ?(diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

KHÍ trong Thái cực quyền có phải là hơi thở mà chúng ta vẫn thở không ?(diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

28-08-2023, 2:20 pm

KHÍ trong luyện tập Thái cực quyền, nó chính là tổng hoà của năng lượng sinh học bên trong cơ thể có sự tham gia toàn diện của ý thức và tinh thần.

Bước chân trong Thái cực quyền (Bộ Hình, Bộ Pháp) (diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

Bước chân trong Thái cực quyền (Bộ Hình, Bộ Pháp) (diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

28-08-2023, 2:21 pm

Về chất lượng bộ pháp thì TCQ có ví ở trình độ ban đầu thì giống như lội trong bùn, đi trong nước, tiếp theo là trạng thái nổi trong nước và cuối cùng là lướt trên mặt đất.

Tại sao tập Thái cực quyền lại cần buông LỎNG ? (diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

Tại sao tập Thái cực quyền lại cần buông LỎNG ? (diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

28-08-2023, 2:21 pm

LỎNG có bao nhiêu trạng thái? Cấp độ nào thì không cần nhắc đến LỎNG nữa? LỎNG là trạng thái, THƯ GIÃN là năng lực bởi nó có mặt của luyện ý và luyện tâm.

Thái cực quyền UÔNG MẠCH HN luyện tập như thế nào?

Thái cực quyền UÔNG MẠCH HN luyện tập như thế nào?

25-08-2023, 11:20 am

Trong đường lối của Uông mạch có chia ra 2 nhóm động tác là dự bị công và cơ bản công. Dự bị công chú trọng đại thể, cơ bản công chú trọng kết nối và giải quyết mọi thứ chi tiết trong cơ thể, dự bị công đem đến sức khoẻ, cơ bản công đem đến sức mạnh đáp ứng vận động trong hoàn cảnh võ thuật nói chung. Thái cực quyền vận động hoàn chỉnh là bởi sự kết hợp hài hoà 2 yếu tố này, chúng thúc đẩy nhau cùng phát triển.

Tập Thái cực quyền giúp CẢI THIỆN SỨC KHỎE thể chất và tinh thần?

Tập Thái cực quyền giúp CẢI THIỆN SỨC KHỎE thể chất và tinh thần?

30-10-2023, 10:15 am

Theo nguyên lý của Trung y, coi sức khoẻ bên trong là chủ yếu, sức khoẻ bên ngoài "dựa vào" vào sức khoẻ bên trong. Khác với các môn thể dục, thể thao chỉ tập các thứ bên ngoài gây ra tình trạng năng lượng của cơ thể bị xé ra.

Luyện ý trong thái cực quyền truyền thống

Luyện ý trong thái cực quyền truyền thống

28-08-2023, 3:06 pm

Tâm là ý thức cảm nhận sự vật, Ý là một loại lực chú ý, có khả năng bảo tồn Tâm, giữ ý hướng tri giác về sự nhận biết, Chí là ý hướng ổn định và động lưc kiên trì, mà đến nay chúng ta nói là Ý chí và Nghị lực.

TRẠM TRANG - Nền tảng Nội gia quyền

TRẠM TRANG - Nền tảng Nội gia quyền

28-08-2023, 3:03 pm

Hầu hết các môn nội gia quyền đều sử dụng một số tư thế đứng làm nền tảng luyện công và Thái Cực Quyền cũng không nằm ngoài phạm vi này.

THÁI CỰC QUYỀN là gì?

THÁI CỰC QUYỀN là gì?

28-08-2023, 3:05 pm

Thái cực quyền trở thành phương tiện thuận lợi để mọi người trải nghiệm mà đi tới Triết lý Thái cực.

Cốt lõi của Thái cực quyền chiến đấu

Cốt lõi của Thái cực quyền chiến đấu

28-08-2023, 3:12 pm

bạn ra tay, tôi “tiếp thủ”, bạn cảm nhận xem tôi làm gì, tôi cũng cho bạn biết tôi làm gì. Trong quá trình này, tôi vẫn dẫn dắt bạn, giúp bạn đả thông những vị trí tắc nghẽn trên cơ thể, giúp bạn tạo ra kình xuyên suốt, kình bơi lội, tiêu trừ cho bạn bao nhiêu là xung đột lực học trong cơ thể, giúp đánh thức năng lượng đang ngủ trong cơ thể bạn.

Quá trình huấn luyện “Thái Cực” là đặc thù

Quá trình huấn luyện “Thái Cực” là đặc thù

11-09-2023, 2:52 pm

làm sao hóa giải cho khéo léo, hóa giải mà đối phương không hề nhận ra, hóa giải để đối phương thoải mái thuận theo, hóa giải mà sự cân bằng của đối phương hoàn toàn do chính mình rất nhẹ nhàng khống chế và nắm chắc, chính điểm này quyết định nhu thủ (tay mềm mại) trong luyện tập cơ bản công.

Tập NỘI CÔNG trong thái cực quyền truyền thống

Tập NỘI CÔNG trong thái cực quyền truyền thống

11-09-2023, 2:58 pm

Nói đến nội công có nghĩa là tổng hoà hoạt động của các cơ quan nội tạng, khí (bao gồm cả hơi thở) và huyết.

CHU XUÂN HUYÊN TIÊN SINH KỂ CHUYỆN THÁI CỰC QUYỀN

CHU XUÂN HUYÊN TIÊN SINH KỂ CHUYỆN THÁI CỰC QUYỀN

19-10-2023, 8:18 am

Tuyệt đối không được nói tôi đẩy được người hay người đẩy được tôi, mà vừa lòng đắc ý. Thế thì thành Thái cực đáy rồi.

Thái cực hòa hợp, Thiên nhân hợp nhất - Tiêu Duy Giai

Thái cực hòa hợp, Thiên nhân hợp nhất - Tiêu Duy Giai

19-10-2023, 8:19 am

Đây là phần cốt lõi của Thái cực quyền chiến đấu. Luyện tốt rồi, đều là thứ xảy ra trong tích tắc.

THÁI CỰC VÀ THÁI CỰC QUYỀN có liên hệ tới mọi lĩnh vực đời sống con người - phần 2

THÁI CỰC VÀ THÁI CỰC QUYỀN có liên hệ tới mọi lĩnh vực đời sống con người - phần 2

19-10-2023, 8:21 am

Động và Tĩnh, trong tư duy nhị nguyên thì Động là Động, Tĩnh là Tĩnh, chúng không thể cùng tồn tại. Dường như hoặc là Động, hoặc là Tĩnh, kỳ thực Động của chúng ta không rời Tĩnh.

Xem trang: 1 2 3 4 5