Các vị tiền bối

Các vị tiền bối

Danh mục bài viết

Bài viết Thái cực quyền luận Nguồn gốc- lịch sử Các vị tiền bối CÁC VỊ TIỀN BỐI: THẦY TIÊU DUY GIAI Tài liệu tham khảo TÀI LIỆU THAM KHẢO: TRẠM TRANG Diễn đàn của CLB
TỀ NHẤT - Cụ già hơn trăm tuổi trong Thái cực quyền Uông Mạch

TỀ NHẤT - Cụ già hơn trăm tuổi trong Thái cực quyền Uông Mạch

21-09-2023, 9:28 am

Tiên sinh Tề Nhất sinh ngày 24/01/1919 tại Thẩm Dương, nguyên quán tại Sơn Đông. Năm 1970, trực tiếp theo học thầy Uông Vĩnh Tuyền. Năm 1981, chính thức bái sư làm đệ tử.

CHU XUÂN HUYÊN TIÊN SINH KỂ CHUYỆN THÁI CỰC QUYỀN

CHU XUÂN HUYÊN TIÊN SINH KỂ CHUYỆN THÁI CỰC QUYỀN

19-10-2023, 8:18 am

Tuyệt đối không được nói tôi đẩy được người hay người đẩy được tôi, mà vừa lòng đắc ý. Thế thì thành Thái cực đáy rồi.

Thầy Uông Vĩnh Tuyền giảng về LỎNG, VỮNG, CHẬM, ĐỀU, TÁN

Thầy Uông Vĩnh Tuyền giảng về LỎNG, VỮNG, CHẬM, ĐỀU, TÁN

23-08-2023, 10:05 am

Thầy Uông Vĩnh Tuyền nói về điểm đặc biệt của Dương thị Thái cực quyền chính là tự nhiên, dịu êm, toát lên vẻ đẹp của động tác, do vậy khi tập luyện cảm thấy dễ chịu.

TĨNH - CỐT LÕI CỦA THÁI CỰC (Bài phỏng vấn thầy Thạch Minh)

TĨNH - CỐT LÕI CỦA THÁI CỰC (Bài phỏng vấn thầy Thạch Minh)

03-10-2023, 11:28 am

Theo thầy Thạch Minh, Thái cực là sự áp dụng nguyên lý “dĩ Tĩnh chế Động”. Tĩnh có thể khống chế Động bởi vì Tĩnh là vô ngã và bất khả.

PHỎNG VẤN THẦY UÔNG VĨNH TUYỀN

PHỎNG VẤN THẦY UÔNG VĨNH TUYỀN

21-08-2023, 9:02 am

Trong nhà họ Dương có cơ hội theo học Dương thức Thái cực quyền của bốn truyền nhân, được như vậy có lẽ không có người thứ hai.

UÔNG VĨNH TUYỀN - TRUYỀN NHÂN CỦA 3 VỊ THẦY NHÀ HỌ DƯƠNG

UÔNG VĨNH TUYỀN - TRUYỀN NHÂN CỦA 3 VỊ THẦY NHÀ HỌ DƯƠNG

21-08-2023, 9:01 am

Dương Kiện Hầu vừa nhìn Uông Vĩnh Tuyền thì thấy là một đứa trẻ cốt cách hơn người, khỏe mạnh tinh nhanh, đem lòng yêu thích,

THẦY CHU XUÂN HUYÊN

THẦY CHU XUÂN HUYÊN

03-10-2023, 11:05 am

Chu Xuân Huyên là con của Chu Khôi Nguyên - Chu Hoài Nguyên (đại đệ tử của Tôn sư Uông Vĩnh Tuyền). Xuân Huyên vốn mang trong mình tuyệt kĩ Thái Cực Quyền, cư xử khiêm nhã, thuận hòa, lúc thuyết quyền ông có thể bộc bạch tất cả.

THẦY TIÊU DUY GIAI

THẦY TIÊU DUY GIAI

20-06-2023, 5:29 pm

Đến tháng 4 năm 2011 khi bước sang tuổi 70, thầy mới chính thức thu nhận đồ đệ cũng là chính thức xác nhận trách nhiệm truyền bá Thái cực quyền Dương thị Uông mạch. Một trong những đồ đệ đầu tiên mà thầy thu nhận có thầy Nguyễn Đình Khuê của Việt Nam.

THẦY THẠCH MINH

THẦY THẠCH MINH

03-10-2023, 11:01 am

Từ vô hình đến hữu hình, hướng đi một cách tự nhiên, mới là chân lí của Thái Cực Quyền. Chính vì thế, ông luôn ước mơ, muốn đặt tên cho kỹ thuật Thái Cực Quyền mà mình truyền thụ là “Như Ý Thái Cực Quyền”.

THẦY CHU KHÔI NGUYÊN (CHU HOÀI NGUYÊN)

THẦY CHU KHÔI NGUYÊN (CHU HOÀI NGUYÊN)

14-09-2023, 8:58 am

Thầy Chu Khôi Nguyên trong hơn 60 năm, suốt đời tâm huyết luyện tập và nỗ lực đào tạo truyền nhân cho Uông mạch, có ảnh hưởng rất rộng. Thầy suốt đời không khoa trương yên lặng luyện quyền, tiềm tâm nghiên cứu﹐chuyên tâm đào tạo môn đồ, gìn giữ, kế thừa và truyền bá Dương thức Uông mạch thái cực quyền.

THẦY UÔNG VĨNH TUYỀN

THẦY UÔNG VĨNH TUYỀN

21-08-2023, 9:07 am

Quyền giá Uông Công luyện tập có đặc điểm: thỏa mái, khai triển, mĩ quan, phóng khoáng; đẩy tay phát lực là kế thừa thế quyền của Dương Thiếu Hầu, phát huy đầy đủ nguyên lý “trong động cầu tĩnh, lấy tĩnh chế động”, đặc biệt thể hiện được nội hàm ban đầu của Thái Cực Quyền Dương Gia Môn: cương nhu kết hợp, lấy nhu khắc cương, khiến công phu với lực đàn hồi nhất loạt đạt được cảnh giới thần kì.