TỀ NHẤT - Cụ già hơn trăm tuổi trong Thái cực quyền Uông Mạch

TỀ NHẤT - Cụ già hơn trăm tuổi trong Thái cực quyền Uông Mạch

Bài mới

BÀI VIẾT NHIỀU NGƯỜI XEM

Bài viết khác

Hiểu về Đau mỏi trong tập THÁI CỰC QUYỀN (diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

Hiểu về Đau mỏi trong tập THÁI CỰC QUYỀN (diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

02-10-2023, 8:50 am

Mọi đau mỏi muốn giải quyết được triệt để nhất định phải tìm ra nguyên nhân bằng không kiểu đau đó sẽ lặp đi lặp lại làm ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày, mọi cử động sẽ không thoải mái tự nhiên được.

Sự khác biệt cơ bản giữa dự bị công và cơ bản công là gì? (diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

Sự khác biệt cơ bản giữa dự bị công và cơ bản công là gì? (diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

14-09-2023, 8:45 am

Dự bị công chú trọng đại thể, cơ bản công chú trọng kết nối và giải quyết mọi thứ chi tiết trong cơ thể, dự bị công đem đến sức khoẻ, cơ bản công đem đến sức mạnh đáp ứng vận động trong hoàn cảnh võ thuật nói chung.

Tập Ý trong Thái cực quyền như thế nào là phù hợp? (diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

Tập Ý trong Thái cực quyền như thế nào là phù hợp? (diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

14-09-2023, 8:50 am

Thái cực quyền dùng Ý luyện Ý, luyện Ý để bỏ Ý đấy là mục tiêu mà người tập Thái cực quyền truyền thống hướng đến, chính là không can thiệp vào các hoạt động bản năng của cơ thể.

KHÍ trong Thái cực quyền có phải là hơi thở mà chúng ta vẫn thở không ?(diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

KHÍ trong Thái cực quyền có phải là hơi thở mà chúng ta vẫn thở không ?(diễn đàn Uông Mạch HN năm 2021)

28-08-2023, 2:20 pm

KHÍ trong luyện tập Thái cực quyền, nó chính là tổng hoà của năng lượng sinh học bên trong cơ thể có sự tham gia toàn diện của ý thức và tinh thần.

Tập Thái cực quyền giúp CẢI THIỆN SỨC KHỎE thể chất và tinh thần?

Tập Thái cực quyền giúp CẢI THIỆN SỨC KHỎE thể chất và tinh thần?

30-10-2023, 10:15 am

Theo nguyên lý của Trung y, coi sức khoẻ bên trong là chủ yếu, sức khoẻ bên ngoài "dựa vào" vào sức khoẻ bên trong. Khác với các môn thể dục, thể thao chỉ tập các thứ bên ngoài gây ra tình trạng năng lượng của cơ thể bị xé ra.

Chuyến du học TCQ tại Bắc Kinh năm 2019

Chuyến du học TCQ tại Bắc Kinh năm 2019

28-08-2023, 2:29 pm

Nếu ta luyện Thái cực quyền chỉ dừng lại ở võ thuật thì con đường đi rất ngắn, nhưng nếu chúng ta nghiên cứu Thái cực quyền như là triết học thì con đường đó mở ra rất rộng.

Quá trình huấn luyện “Thái Cực” là đặc thù

Quá trình huấn luyện “Thái Cực” là đặc thù

11-09-2023, 2:52 pm

làm sao hóa giải cho khéo léo, hóa giải mà đối phương không hề nhận ra, hóa giải để đối phương thoải mái thuận theo, hóa giải mà sự cân bằng của đối phương hoàn toàn do chính mình rất nhẹ nhàng khống chế và nắm chắc, chính điểm này quyết định nhu thủ (tay mềm mại) trong luyện tập cơ bản công.

Làm sao để giữ được GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG của TCQ trong cuộc sống ngày nay ?

Làm sao để giữ được GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG của TCQ trong cuộc sống ngày nay ?

11-09-2023, 2:53 pm

“luyện thái cực quyền 10 năm không ra khỏi cửa"

Tại sao TRẠM TRANG lại cần thiết đến như vậy? - Thầy Thạch Minh

Tại sao TRẠM TRANG lại cần thiết đến như vậy? - Thầy Thạch Minh

11-09-2023, 2:55 pm

Trạm trang là căn bản nhất nhưng cũng là quan trọng nhất.

Tập NỘI CÔNG trong thái cực quyền truyền thống

Tập NỘI CÔNG trong thái cực quyền truyền thống

11-09-2023, 2:58 pm

Nói đến nội công có nghĩa là tổng hoà hoạt động của các cơ quan nội tạng, khí (bao gồm cả hơi thở) và huyết.